آجر نسوز نما سفید شیار دار چهار خط و پنج خط

ابعاد محصول

محاسبه تعداد قالب آجر در یک متر مربع با احتساب بند یک سانتیمتری در طرفین میباشد

توضیحات محصول