آجر نما 5.5 سانتی (26.5*5.5 سانتی متر)

آجر نما های پنج سانتی، یکی از محبوب ترین سایز های آجرنما هستند که بیشتر برای نمای داخلی به کار می‌روند. این سایز از آجر نما در طرح ها و رنگ های مختلفی توسط مجتمع کارخانجات آجر نسوز نما قصر تولید می‌شود.

لیست قیمت آجر نما 5.5 سانتی (دی ۱۴۰۲)

کد محصولنام آجر نماابعاد آجر نما (میلی متر)قیمت قالب (ریال)قیمت متر مربع (ریال)
S01, S02آجر نسوز نما ساده (پلاک) شاموتی تیره و روشن27*265*5585,0004,760,000
50*265*55190,00010,640,000
S03آجر نسوز نما ساده (پلاک) شاموتی رندوم27*265*5570,0003,920,000
S06, S07آجر نسوز نما ساده (پلاک) انگلیسی تیره و روشن27*265*5573,0004,088,000
50*265*55160,0008,960,000
S08آجر نسوز نما ساده (پلاک) انگلیسی رندوم27*265*5563,0003,528,00
S09آجر نسوز نما ساده (پلاک) سفید صدفی27*265*55110,0006,160,000
50*265*55250,00014,000,000
S20آجر نسوز نما ساده (پلاک) طوسی تیره27*265*55110,0006,160,000
50*265*55250,00014,000,000
S21آجر نسوز نما ساده (پلاک) طوسی روشن27*265*55110,0006,160,000
50*265*55250,00014,000,000
S22آجر نسوز نما ساده (پلاک) طوسی رندوم27*265*5595,0005,320,000
S23آجر نسوز نما ساده (پلاک) آمریکایی رندوم27*265*5590,0005,040,000
R01, R02, R03آجر نسوز نما رستیک شاموتی تیره، روشن یا رندوم27*265*55135,0007,560,000
50*265*55240,00013,440,000
R06, R07, R08آجر نسوز نما انگلیسی تیره، روشن یا رندوم27*265*55125,0007,000,000
50*265*55210,00011,760,000
R09آجر نسوز نما سفید27*265*55160,0008,960,000
50*265*55300,00016,800,000
A01آجر نسوز نما آنتیک شاموتی تیره27*265*55130,0007,280,000
50*265*55230,00012,880,000
A06آجر نسوز نما آنتیک انگلیسی تیره27*265*55120,0006,720,000
50*265*55200,00011,200,000
A09آجر نسوز نما آنتیک سفید27*265*55150,0008,400,000
50*265*55300,00016,800,000
C01آجر نما صخره ای شاموتی تیره265*55120,0006,720,000
C06آجر نما صخره ای انگلیسی تیره265*55110,0006,160,000
C09آجر نما صخره ای سفید265*55140,0007,840,000
C20آجر نما صخره ای طوسی265*55140,0007,840,000