آجر نما ۷ سانتی (31*7 سانتی متر)

آجر نما های هفت سانتی، پرطرفدار ترین و پرکاربرد ترین سایز آجر نما برای نما های خارج انواع ساختمان ها هستند. برای نما کردن فضای بیرون ساختمان، آجرهای نمای 7 سانتی متری، نمای بصری جذابی را ایجاد می‌کنند که سبب محبوبیت این سایز آجرنما در انواع ساختمان های مسکونی و تجاری شده است.

لیست قیمت آجر نما ۷ سانتی (دی ۱۴۰۲)

کد محصولنام آجر نماابعاد آجر نما (میلی متر)قیمت قالب (ریال)قیمت متر مربع (ریال)
S01, S02آجر نسوز نما ساده (پلاک) شاموتی تیره و روشن27*310*70105,0004,200,000
50*310*70230,0009,200,000
S03آجر نسوز نما ساده (پلاک) شاموتی رندوم27*310*7090,0003,600,000
S06, S07آجر نسوز نما ساده (پلاک) انگلیسی تیره و روشن27*310*7092,0003,680,000
50*310*70200,0008,000,000
S08آجر نسوز نما ساده (پلاک) انگلیسی رندوم27*310*7080,0003,200,00
S09آجر نسوز نما ساده (پلاک) سفید صدفی27*310*70135,0005,400,000
50*310*70300,00012,000,000
S10آجر نسوز نما ساده (پلاک) قهوه ای تیره27*310*70160,0006,400,000
50*310*70350,00014,000,000
S11آجر نسوز نما ساده (پلاک) مشکی تیره27*310*70230,0009,200,000
50*310*70510,00020,400,000
S14آجر نسوز نما ساده (پلاک) قهوه ای روشن27*310*70160,0006,400,000
50*310*70350,00014,000,000
S15آجر نسوز نما ساده (پلاک) قهوه ای رندوم27*310*70140,0005,600,000
50*310*70210,00012,400,000
S17آجر نسوز نما ساده (پلاک) مشکی روشن27*310*70200,0008,000,000
50*310*70440,00017,600,000
S18آجر نسوز نما ساده (پلاک) مشکی رندوم27*310*70180,0007,200,000
50*310*70400,00016,000,000
S20آجر نسوز نما ساده (پلاک) طوسی تیره27*310*70140,0005,600,000
50*310*70310,00012,400,000
S21آجر نسوز نما ساده (پلاک) طوسی روشن27*310*70140,0005,600,000
50*310*70310,00012,400,000
S22آجر نسوز نما ساده (پلاک) طوسی رندوم27*310*70120,0004,800,000
S23آجر نسوز نما ساده (پلاک) آمریکایی رندوم27*310*70110,0004,400,000
R01, R02, R03آجر نسوز نما رستیک شاموتی تیره، روشن یا رندوم27*310*70175,0007,000,000
50*310*70300,00012,000,000
R06, R07, R08آجر نسوز نما انگلیسی تیره، روشن یا رندوم27*310*70165,0006,600,000
50*310*70270,00010,800,000
R09آجر نسوز نما سفید27*310*70165,0006,600,000
50*310*70370,00014,800,000
R10, R14, R15آجر نسوز نما قهوه ای تیره، روشن و رندوم27*310*70230,0009,200,000
50*310*70420,00016,800,000
R11, R18, R19آجر نسوز نما قهوه ای تیره، روشن و رندوم27*310*70300,00012,000,000
50*310*70580,00023,200,000
R20, R21, R22آجر نسوز نما قهوه ای تیره، روشن و رندوم27*310*70210,0008,400,000
50*310*70380,00015,200,000
A01آجر نسوز نما آنتیک شاموتی تیره27*310*70160,0006,400,000
50*310*70300,00012,000,000
A06آجر نسوز نما آنتیک انگلیسی تیره27*310*70150,0006,000,000
50*310*70260,00010,400,000
A09آجر نسوز نما آنتیک سفید27*310*70190,0007,600,000
50*310*70360,00014,400,000
A10آجر نسوز نما آنتیک قهوه ای27*310*70220,0008,800,000
50*310*70410,00016,400,000
A11آجر نسوز نما آنتیک مشکی27*310*70300,00012,000,000
50*310*70570,00022,800,000
A16آجر نما آنتیک شیل رندوم27*310*70130,00052,000,000
C01آجر نما صخره ای شاموتی تیره27*310*70150,0006,000,000
C06آجر نما صخره ای انگلیسی تیره27*310*70140,0005,600,000
C09آجر نما صخره ای سفید27*310*70180,0007,200,000
C10آجر نما صخره ای قهوه ای27*310*70200,0008,000,000
C11آجر نما صخره ای مشکی27*310*70300,00012,000,000
C20آجر نما صخره ای طوسی27*310*70180,0007,200,000

ضخامت های مختلف آجرنما ۷ سانتی

مجتمع کارخانجات آجر نسوز نما قصر، آجر نما های ۷ سانت را در دو ضخامت ۲۷ میلی‌متر و ۵۰ میلی‌متر تولید می‌کند. ضخامت ۲۷ میلی‌متر برای اجرای نما های معمولی استفاده شده و با ترکیب آن با آجر های ضخامت ۵۰ میلی‌متر، می‌توان نما های ترکیب ابعادی زیبا و جذاب اجرا نمود.

سایز دقیق آجر نمای هفت سانت چقدر است؟

آجرنمای هفت سانت دارای طول ۳۱ سانتی‌متر و دارای ضخامت ۲۷ یا ۵۰ میلی‌متر می‌باشد.

آجر نما ۷ سانتی در با چه طرح و رنگ هایی تولید می‌شود؟

مجتمع کارخانجات قصر، آجر های ۷ سانتی (پلاک) را در چهار طرح مختلف (ساده، رستیک، آنتیک و صخره ای) و شش رنگ مختلف (شاموتی، انگلیسی، سفید،‌ قهوه ای، طوسی و مشکی) تولید می‌کند.

چه تعداد آجر نما هفت سانتی در یک مترمربع جا می‌شود؟

در یک متر مربع، ۴۰ عدد آجر نما با عرض ۷ سانت مورد استفاده قرار می‌گیرد. دقت نمایید که این عدد، با در نظر گرفتن یک سانتی متر بندکشی بین آجر ها محاسبه شده است.